The site is in test mode

CENTRAL ELECTION COMMISSION
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

View:

Font size:

Reception of citizens

 • ZAYNIDDIN MAKHAMATOVICH NIZAMKHODJAEV

  Chairman

  Tuesday

  10:00 - 12:00

 • BAKHROM TULKINOVICH KUCHKAROV

  Deputy Chairman

  Thursday

  14:00 - 16:00

 • Khudoyor Teshaevich MAMATOV

  Head of the Secretariat

  Monday

  10:00 - 17:00

 • Suyarjon Masharifovich KURBANKULOV

  Permanent member of the Commission

  Tuesday

  10:00 - 17:00

 • Gulnoza Abdusattarovna RAKHIMOVA

  Permanent member of the Commission

  Wednesday

  10:00 - 17:00

 • Bakhodirjon Jaloldinovich YUNUSOV

  Permanent member of the Commission

  Thursday

  10:00 - 17:00

 • Adkham Ibodullaevich IBODULLAEV

  Permanent member of the Commission

  Friday

  10:00 - 17:00

Address map